Uchwała 92/11/2018

124

Uchwała 92/11/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie transferu WGM Katarzyny Toma do Federacji Angielskiej

Zarząd postanowił wyrazić zgodę na transfer WGM Katarzyny Tomy do Federacji Angielskiej.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.