Uchwała 91/11/2018

447

Uchwała 91/11/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie transferu GM Dariusza Świercza do Federacji USA

Zarząd postanowił wycofać sprzeciw wobec transferu GM Dariusza Świercza do Federacji USA.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 przeciw.

Łukasz Turlej zgłosił votum separatum o treści:

“Rolą Zarządu każdej organizacji jest dbanie o jej członków i jej majątek. Uchwalona kilka lat temu przez FIDE kwota 30.000 EUR za wyszkolenie zawodnika najwyższej klasy, miała za zadanie zabezpieczyć interesy krajowych federacji przed migracją najlepszych graczy. Przez lata środki publiczne (m.in. pochodzące z podatków polskich szachistów) oraz środki sponsorskie inwestowane były zarówno w arcymistrza Dariusza Świercza jak i w wiele osób z jego pokolenia, aby mogli się jak najlepiej rozwijać.

Jednym z podstawowych celów tych inwestycji jest, jak w każdym Polskim Związku Sportowym, zbudowanie jak najsilniejszej kadry A która przyniesie dumę kibicom, a także będzie wizytówką naszego kraju.

Wniosek o oddanie czołowego zawodnika, nr 3 polskiej listy rankingowej, za darmo, bez upominania się o należną opłatę 30.000 eur lub o inną, wynegocjowaną za porozumieniem stron kwotę jest w moim przekonaniu brakiem dbałości o kondycję finansową Związku. Brak jakiejkolwiek próby kontaktu z beneficjentem, Federacją Szachową USA w celu wynegocjowania finansowej lub niematerialnej rekompensaty jest kompletnie niezrozumiałą praktyką. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że rezygnacja z ustalonej przez FIDE kwoty 30.000 eur i brak jakichkolwiek działań aby choć część z tej kwoty uzyskać jest realizowana na tym samym zebraniu Zarządu, gdzie podnoszony jest argument o słabej kondycji finansowej PZSzach i opłaty wnoszone przez polskich szachistów są podnoszone o kilkadziesiąt tysięcy złotych na dystansie jednego roku kalendarzowego.”