Uchwała 89/11/2018

84

Uchwała 89/11/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie praw zawodników z krajów UE uczestniczących w rozgrywkach ligowych seniorów

Zarząd postanowił, że z dniem 1 stycznia 2019 zawodnicy z krajów UE w ligowych rozgrywkach seniorów będą traktowani jak zawodnicy polscy.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.