Uchwała nr 84/11/2018

87

Uchwała nr 84/11/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Kalendarza PZSzach na 2019 r.

Zarząd postanowił:
1. Przyjąć kalendarz imprez PZSzach na 2019 rok
2. Upoważnić kierunkowych wiceprezesów PZSzach do dokonywania korekt terminów imprez wynikających z bieżącej sytuacji organizacyjnej.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.