Uchwała nr 83/11/2018

105

Uchwała nr 83/11/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia Prezesa w/s organizacji dwóch imprez z Kalendarza PZSzach
na 2019 r.

Zarząd upoważnia Prezesa PZSzach do jednoosobowego podjęcia decyzji
w sprawie organizacji I Ligi Seniorów oraz Ekstra- i I Ligi Juniorów w roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.