Uchwała 86/11/2018

212

Uchwała 86/11/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji PZSzach

Zarząd powołuje:

1. Komisję Młodzieżową

w składzie: Waldemar Taboła – przewodniczący, Marian Sadzikowski, Anna Mrozińska – członkowie
W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

2. Komisję ds. Szachistów Niepełnosprawnych

w składzie: Piotr Dukaczewski – przewodniczący, Ewa Kaźmierczak, Artur Jakubiec – członkowie
W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

3. Komisję Historyczną

w składzie: Tomasz Lissowski – przewodniczący, Wojciech Zawadzki, Jerzy Moraś, Paweł Dudziński – członkowie
W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

4. Komisję Wyróżnień i Dyscypliny

w składzie: Robert Krasiewicz – przewodniczący, Jan Pruszkowski, Robert Siekanka – członkowie
W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.

5. Komisję Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu

w składzie: Ryszard Królikowski – przewodniczący, Michał Wejsig – członek
W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.