Uchwała 85/11/2018

154

Uchwała 85/11/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie odwołania Komisji PZSzach

Zarząd postanowił odwołać wszystkie komisje statutowe PZSzach oraz komisje zarządu PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.