Uchwała Nr 80/11/2018

61

UCHWAŁA NR 80/11/2018
Zarządu PZSzach z dnia 08.11.2018 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS “Magnat” Nowa Wieś Lęborska (PO)

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu Klubu Szachowego “Magnat” Nowa Wieś Lęborska w poczet członków PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.