Uchwała Nr 78/10/2018

114

UCHWAŁA NR 78/10/2018
Zarządu PZSzach z dnia 18.10.2018 r.
w sprawie przyznania Złotych Odznak Honorowych PZSzach

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o przyznaniu Złotych Odznak Honorowych następującym osobom:

Elżbiecie Żądło, Ryszardowi Żądło, Andrzejowi Czochra i Zbigniewowi Pydzie.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.