Uchwała Nr 77/10/2018

96

UCHWAŁA NR 77/10/2018
Zarządu PZSzach z dnia 16.10.2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika PZSzach

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o powołaniu Aleksandra Sokólskiego na Skarbnika PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.