UCHWAŁA NR 76/10/2018

231

UCHWAŁA NR 76/10/2018
Zarządu PZSzach z dnia 10.10.2018 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS Mogalo Warszawa (MA)

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o przyjęciu klubu KS Mogalo Warszawa (MA)
do grona członków PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.

Nie głosował Aleksander Sokólski.