Ogłoszenie – Nabór uzupełniający do programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

880

W ramach zadania „Sport wszystkich dzieci” realizowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zapraszamy szkoły uczestniczące w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” do realizowania kolejnego etapu zajęć pozalekcyjnych z dziećmi z klas III i IV szkoły podstawowej, które odbyły już wstępną dwuletnią naukę gry w szachy.

Szczegółowych informacji udziela Beata Piotrowska: b.piotrowska@pzszach.pl