Uchwała 75/10/2018

112

UCHWAŁA NR 75/10/2018
Zarządu PZSzach z dnia 02.10.2018 r.
w sprawie powołania kierownika reprezentacji Polski na MŚJ do lat 14-18

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o powołaniu Adama Harazińskiego na kierownika reprezentacji polski na MŚJ do lat 14-18 Chalkidiki, Grecja 16.10-31.10.2018 r. 

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, 10 głosów ZA.