Uchwała nr 73/09/2018

70

Uchwała nr 73/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia klubu Szachmatek Warszawa (MA) do grona członków PZSzach.

Zarząd przyjął klub KSZ Szachmatek Warszawa (MA) do grona członków PZSzach.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów za.