Uchwała nr 72/09/2018

105

Uchwała nr 72/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie wsparcia finansowego za zdobyte medale w Mistrzostwach Świata Szkół.

Zarząd podjął uchwałę o wsparciu finansowym w wysokości 1000 zł dla Liwii Jarockiej oraz 500 zł dla Mariki Kosteckiej za zdobycie medali w Mistrzostwach Świata Szkół w 2019 r.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów za.