Uchwała nr 71/09/2018

114

Uchwała nr 71/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie systemu nagród za zdobycie medalu na Olimpiadzie Szachowej.

Zarząd przyjął zaproponowany system nagród za zdobycie medalu na Olimpiadzie Szachowej.
(Załącznik do Uchwały)

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 4 głosy ZA, 2 wstrzymujące.