Uchwała nr 70/09/2018

85

Uchwała nr 70/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie nowelizacji budżetu PZSzach na rok 2018

Zarząd przyjął nowelizację budżetu PZSzach przewidujący zamknięcie roku 2018 zyskiem w wys. ok. 135.000 zł.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 5 głosów ZA, 1 wstrzymujący.