Uchwała nr 69/09/2018

86

Uchwała nr 69/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów 2019

Zarząd postanowił wybrać ofertę Śląskiego Związku Szachowego
na organizację Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów w roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący.