Uchwała nr 68/09/2018

86

Uchwała nr 68/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację
Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski 2019

Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu Gekon Nysa
na organizację Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski w roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.