Uchwała nr 67/09/2018

75

Uchwała nr 67/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację
Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga 2019

Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu UKS SP8 Chrzanów
na organizację Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga w roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 przeciw.