Uchwała nr 66/09/2018

70

Uchwała nr 66/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację
Indywidualnego Pucharu Polski do lat 6,7 oraz Indywidualnego Pucharu Polski do lat 8

Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu Pałac Młodzieży Katowice
na organizację Indywidualnego Pucharu Polski do lat 6,7 oraz Indywidualnego Pucharu Polski do lat 8 w roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.