Uchwała nr 65/09/2018

86

Uchwała nr 65/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację Mistrzostw Polski Juniorów 16-18

Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu Stilon Gorzów
na organizację Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16-18 w roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.