Uchwała nr 64/09/2018

66

Uchwała nr 64/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10

Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu Stilon Gorzów na organizację
Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10 w roku 2019

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.