Uchwała nr 63/09/2018

76

Uchwała nr 63/09/2018

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację Mistrzostw Polski Juniorów w szachach Szybkich i Błyskawicznych

Zarząd postanowił wybrać ofertę klubu TSz Skoczek Sędziszów Małopolski na organizację Mistrzostw Polski Juniorów w szachach Szybkich i Błyskawicznych w roku 2019

pod następującymi warunkami:

1. uzyskania pozytywnej opinii wizytatora

2. przedstawienia umowy wynajęcia hali gry w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

 W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.