Uchwała nr 62/09/2018

59

Uchwała nr 62/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół

Zarząd postanowił wybrać ofertę Świętokrzyskiego Związku Szachowego na organizację Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół w roku 2019

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.