Uchwała nr 61/09/2018

81

Uchwała nr 61/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na organizację II Ligi Juniorów

Zarząd postanowił wybrać ofertę Pałacu Młodzieży Katowice na organizację
II Ligi Juniorów w roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.