Uchwała nr 60/09/2018

43

Uchwała nr 60/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Klubu Szachowego Oborniki (WP)

Zarząd postanowił przyjąć Wielkopolski Klub Szachowy Oborniki (WP) do grona członków PZSzach.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.

Nie głosował Krzysztof Góra.