Uchwała nr 59/09/2018

103

Uchwała nr 59/09/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 2 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia klubów Fundacja Klub Sportowy ELBRUS Łomża (PL) i UKS „Skoczki” Święciechowa (WP)

1. Zarząd postanowił przyjąć klub Fundacja Klub Sportowy ELBRUS Łomża (PL) do grona członków PZSzach.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.

Nie głosowali: Łukasz Turlej, Krzysztof Góra.

2. Zarząd postanowił przyjąć klub UKS „Skoczki” Święciechowa (WP) do grona członków PZSzach.

Głosowało 4 członków Zarządu, 4 głosy ZA.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Kamila Kałużna, Paweł Dudziński.