Uchwała nr 58/08/2018

61

Uchwała nr 58/08/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia klubu „Fundacja Gens Una Sumus” (MP)

Zarząd postanowił przyjąć klub „Fundacja Gens Una Sumus” (MP) do grona członków PZSzach.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Krzysztof Góra.