Uchwała Nr 56/08/2018

89

Uchwała Nr 56/08/2018

Zarządu PZSzach z dnia 13.08.2018 r.

Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu i publikacji protokołu z Zebrania Zarządu PZSzach z dn. 9 czerwca 2018 r. wraz z załącznikami.

 Załącznik Nr 1 – Lista powołań Kadry Narodowej Juniorów II półrocze 2018 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40_06_2018 – Lista turniejów

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący.

Nie głosowała Kamila Kałużna.