Uchwała nr 55/08/2018

60

Uchwała nr 55/08/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia klubu Akademia Szachowa Zielona Góra (LB)

Zarząd postanowił przyjąć klub Akademia Szachowa Zielona Góra (LB) do grona członków PZSzach.

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.