Uchwała nr 54/07/2018

173

Uchwała nr 54/07/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  1. Zarząd powołuje p. Pawła Bekanowskiego na Inspektora Ochrony Danych Osobowych PZSzach i powierza mu obowiązki w zakresie i prawach określonych w Rozdziale 4 Sekcji 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Zarząd ustala w budżecie PZSzach na rok 2018 pozycję o treści „budżet Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

Głosowało 5 członków Zarządu, 5 głosów ZA.

Nie głosowali Kamila Kałużna, Michał Parzydeł, Paweł Dudziński.