Uchwała nr 53/07/2018

103

Uchwała nr 53/07/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

1. Zarząd PZSzach postanowił zmienić Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów poprzez nadanie nowego brzmienia punktu 6.3 regulaminu:

6.3. II Liga
– drużyny, które zajmą miejsca 1-3, awansują do I Ligi;
– liczba drużyn degradowanych do lig wojewódzkich wynosi 20% (zaokrąglenie w dół do pełnych wartości) liczby drużyn potwierdzonych do gry na odprawie technicznej.

2. Zarząd postanowił skierować do publikacji treść ujednoliconą zmienionego regulaminu.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA. Nie głosowała Kamila Kałużna.