Uchwała nr 52/06/2018

67

Uchwała nr 52/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Zarząd PZSzach postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów na dzień 15 września 2018 r. w Warszawie w celu:

1. Dokonania wyboru Prezesa i pozostałych członków Zarządu PZSzach.

2. Zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZSzach.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA. Nie głosowali Kamila Kałużna i Paweł Dudziński.