Uchwała nr 51/06/2018

90

Uchwała nr 51/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia i zmiany rodzaju członkostwa 4 klubów.

  1. Zarząd PZSzach postanowił przyjąć kluby: Radzyńskie Towarzystwo Szachowe (LU), Hetman Płock (MA), Fundacja Akiby Rubinsteina (LD) do grona członków PZSzach.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA. Nie głosowali Łukasz Turlej i Paweł Dudziński.

2. Zarząd PZSzach postanowił przyjąć wniosek klubu UKS 21 Podlesie w sprawie zmiany rodzaju członkostwa z członka wspierającego na członka zwyczajnego.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA. Nie głosowali Łukasz Turlej i Paweł Dudziński.