Uchwała nr 50/06/2018

84

Uchwała nr 50/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 16 czerwca 2018 r.
w sprawie zespołu d/s organizacji Drużynowych Mistrzostw Świata w roku 2019.

Zarząd upoważnia zespół w składzie: Adam Dzwonkowski, Łukasz Turlej i Tomasz Delega do prowadzenia w imieniu PZSzach działań w sprawie przyznania Polsce organizacji Drużynowych Mistrzostw Świata w szachach w roku 2019.

Głosowało 8 członków Zarządu, 4 głosy ZA, 4 głosy przeciw.
O przyjęciu uchwały zdecydował głos Prezesa oddany ZA.