Uchwała nr 49/06/2018

68

Uchwała nr 49/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 16 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Kadry Narodowej Solvingu

Zarząd postanawia powołać Kadrę Narodową Sovingu w składzie:

IM Piotr Murdzia, GM Kacper Piorun, GM Aleksander Miśta, IM Piotr Górski

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.