Uchwała nr 45/06/2018

92

Uchwała nr 45/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zawodników do startu w Mistrzostwach Europy Juniorów w Rydze

Zarząd PZSzach dopuszcza następujących zawodników do startu w MEJ w Rydze:

Hubert Backiel, Filip Ochędzan, Tymon Ochędzan, Agnieszka Buchta, Anna Krzysztyńska,
Michał Redzisz, Michał Wierzbicki, Szymon Skurniak

Głosowało 8 członków Zarządu, 4 głosy za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące.