Uchwała nr 44/06/2018

56

Uchwała nr 44/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia klubów UKS „GRAD” w Polanowie (ZP) i UKS „REMIS” Świdnik (LU)
do grona członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjmuje następujące kluby do grona członków PZSzach:

    1. 1. UKS „GRAD” w Polanowie (ZP)

2. UKS „REMIS” Świdnik (LU)

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów za.