Uchwała nr 43/06/2018

98

Uchwała nr 43/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r.
w sprawie wykluczenia 8 klubów z grona członków PZSzach

Zarząd PZSzach zgodnie z par. 17 pkt. 1c oraz pkt. 2 Statutu wyklucza następujące kluby z grona członków PZSzach.

  1. MKS Chełmża (731/KP) – brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r.
  2. KU AZS UW w Warszawie (727/MA) – brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r.
  3. DK Małogoszcz (689/SK) – brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r.
  4. LKS Pasjonat Dankowice (263/SL) – brak opłaconych składek za 2015, 2016 i 2017 r.
  5. KSz Start Elbląg (391/WM) – brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r.
  6. UKS Polan Poznań (446/WP) – brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r.
  7. KSz „Lasker” w Barlinku (677/ZP) – brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r.
  8. KSz Pod Wieżą Szczecin (781/ZP) – brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r.

Głosowało 8 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 wstrzymujący.