Uchwała nr 42/06/2018

82

Uchwała nr 42/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r.
w sprawie powołań do Kadry Narodowej Juniorów

Zarząd powołuje zawodników do Kadry Narodowej Juniorów na okres do końca 2018 r.

Załącznik do Uchwały – Lista Kadry Narodowej Juniorów

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów za