Uchwała nr 41/06/2018

123

Uchwała nr 41/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r.
w sprawie umożliwienia startu zawodników w MEJ i MŚJ w 2018 r.

Zarząd PZSzach wyraża zgodę na start w MEJ i MŚJ w 2018 r. w szachach klasycznych zawodników, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski.

Głosowało 8 członków Zarządu, 4 głosy za, 3 przeciw, wstrzymał się 1.

Andrzej Ciesiński zgłosił votum separatum o treści:

„Nie zgadzam się z tak znacznym obniżeniem kryteriów startu w MEJ/MŚJ co moim zdaniem nie wpłynie pozytywnie ani na wyniki uzyskiwane przez naszych reprezentantów ani na proces organizacji wyjazdów. Zgodnie z Regulaminem Zarządu zastrzegam sobie tym samym prawo do reprezentowania na zewnątrz opinii odmiennej od decyzji Zarządu.”