Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach z dn. 10 czerwca 2018 r.

555

Informujemy, że protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów z dn. 10 czerwca 2018 r. został opublikowany na stronie pzszach.pl w zakładce

Strona główna WZD WZD-Dokumenty WZD 2018