UCHWAŁA Nr 39/06/2018 w sprawie powołania kierowników Reprezentacji Polski na MEJ – Ryga 2018

119

UCHWAŁA NR 39/06/2018
Zarządu PZSzach z dnia 06.06.2018r.
w sprawie powołania kierowników Reprezentacji Polski na MEJ – Ryga 2018

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o powołaniu kierowników Reprezentacji Polski na MEJ Ryga 19.08-30.08.2018:

1. Katarzyna Herok

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.
Nie głosował Krzysztof Góra.

2. Andrzej Matusiak

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 1 przeciw.
Nie głosował Krzysztof Góra.