UCHWAŁA Nr 38/06/2018 w sprawie powołań do Kadry Narodowej Juniorów 06.06-31.12.2018

146

UCHWAŁA NR 38/06/2018
Zarządu PZSzach z dnia 06.06.2018r.
w sprawie powołań do Kadry Narodowej Juniorów 06.06-31.12.2018

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o powołaniu do Kadry Narodowej Juniorów na okres 6 czerwca – 31 grudnia 2018 r. następujących zawodników:

1. Tymon Czernek

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 2 wstrzymujące.
Nie głosował Krzysztof Góra.

2. Magdalena Harazińska

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.
Nie głosował Krzysztof Góra.

3. Liwia Jarocka

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący.
Nie głosował Krzysztof Góra.