UCHWAŁA NR 36/05/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu „CR 2.0 Specyfikacja”

129

UCHWAŁA NR 36/05/2018
Zarządu PZSzach z dnia 14.05.2018 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu „CR 2.0 Specyfikacja”

Zarząd PZSzach przyjmuje dokument „CR 2.0 Specyfikacja” w załączonej treści jako podstawę do realizacji nowej wersji Centralnego Rejestru. Dokument ma charakter niejawny.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 8 głosów ZA, jeden wstrzymujący.