UCHWAŁA NR 35/05/2018 w sprawie nadania Srebrnych Odznak Honorowych PZSzach

126

UCHWAŁA NR 35/05/2018
Zarządu PZSzach z dnia 08.05.2018 r.
w sprawie nadania Srebrnych Odznak Honorowych PZSzach.

1. Zarząd PZSzach w dniu 30.04.2018 postanowił nadać Srebrną Odznakę Honorową p. Jerzemu Łapińskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.

2. Zarząd PZSzach w dniu 08.05.2018 postanowił nadać Srebrne Odznaki Honorowe pp. Dariuszowi Duszczakowi, Grzegorzowi Płończakowi i Dariuszowi Ostrowskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.
Nie głosował Łukasz Turlej.