UCHWAŁA NR 34/05/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej

107

UCHWAŁA NR 34/05/2018
Zarządu PZSzach z dnia 08.05.2018 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej

Zarząd PZSzach postanowił powołać Michała Parzydła na Przewodniczącego Komisji Statutowej.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 7 głosów ZA, jeden wstrzymujący.
Nie głosował Łukasz Turlej.