Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2018

759

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1

Walnego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Szachowego

Uchwałą nr 17/03/2018 z 03 marca 2018 Zarząd Polskiego Związku Szachowego zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach w dniu 10 czerwca 2018 r. (niedziela)  na godzinę 10.00 (I termin) i na godz. 10.30 (II termin). Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Gromada Centrum (Sala Malwa), Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2.

Lista delegatów zgłoszonych do poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów (WZD) jest ważna, pod warunkiem braku upływu kadencji delegata (par. 24 ust. 3 Statutu PZSzach). Zmiana delegatów przed upływem ich kadencji jest możliwa wyłącznie w przypadku rezygnacji lub śmierci delegata (par. 24 ust. 4 Statutu PZszach) oraz upływu kadencji, jeżeli Statut WZSzach określa inny okres kadencji niż Statut PZSzach (par. 24 ust. 3 Statutu PZSzach). Zmiany delegatów wynikające z par. 24 ust. 3 Statutu PZSzach i par. 24 ust. 4 Statutu PZSzach oraz wynikające ze zwiększenia/zmniejszenia ilości delegatów od ostatniego WZD, powinny być wskazane w oświadczeniu WZSzach i udokumentowane dodatkowo stosownymi uchwałami wynikającymi ze Statutu PZSzach i Statutu danego WZSzach.

Biuro PZSzach zweryfikuje listę zgłoszonych delegatów – pod kątem ich zgodności ze Statutem PZSzach i Statutem danego WZSzach.

Liczba mandatów przysługujących poszczególnym WZD zostanie ustalona na dzień 10 kwietnia 2018 r. i podana w Komunikacie Organizacyjnym nr 2.

 

Załączniki:
1. Porządek Obrad WZD – projekt

2. Regulamin Obrad WZD (obowiązujący do czasu przyjęcia nowego)

3. Regulamin Obrad WZD na 2018 – projekt

4.  Statut PZSzach