UCHWAŁA NR 30/04/2018 w sprawie przyjęcia klubu MOSiR Tuchów (MP)

97

UCHWAŁA NR 30/04/2018
Zarządu PZSzach z dnia 20.04.2018r.
w sprawie przyjęcia klubu MOSiR Tuchów (MP)

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o przyjęciu klubu MOSiR Tuchów (MP) w poczet członków PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.
Nie głosował Krzysztof Góra.